Gencsapáti Legénycéh

 

„Tudjátok-e ki vagyok én,
Gencsapáti nyalka legény,
Búbánatnak üldözője,
Barna kislány szeretője.”

 

A Gencsapáti Legénycéh alapítóirata

 

Mi legényekkel elhatároztuk, hogy Nemes Nemzetünk, Atyáink, Nagyatyáink már-már feledésbe merülő Hagyományait méltón megtartjuk és megújítjuk, így magunkat is jobbítván a felejtőket emlékeztetvén öcséinknek, majdan jövendőknek.

Gyermekeinknek, Unokáinknak továbbadjuk míg a Világ Világ lesz. Hogy ezen szándékunk teljesüljön az 1998-dik esztendőben Szent Mihály havának 5-dik napján újraalapítottuk a Gencsapáti Legénycéhet.

E naptól fogva legyen minden évben Szent Egyed hetében a céhbe belépni kívánó jelöltek megpróbálása, aztán a céhnek vigassága, majd az azt követő héten a legénybíró, a kulcsár, és a botos megválasztása. Hogy köztünk a Rend, az Igazság megtartassék a gencsapáti legények céhszabályait a Céh Nagy Könyvébe bevezetjük.

 

Mit jelent, hogy legény? Ki is válhat legénnyé?

A jelöltnek (puhab) – mielőtt a 7próbát kiállná – ismernie kell a legénycéh törvényeit, szavával és tetteivel ki kell mutatnia, hogy kívánja a Becsületes legényéletet, el tudja végezni a felnőtt ember munkáját. A Legénycéh tagjai – a kinősült legényeket, vagyis az igazlátókat beleértve- a magánéletben is összetartanak és segítik egymást az ügyes-bajos dolgokban!

A Legénycéh tagjai mindmáig eljárnak húsvét hétfőn locsolkodni, felállítják és kitáncolják a májusfákat, megtartják a legényavatót és a mulatságot. A Gencsapáti Legénycéh együttműködve a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttessel, részt vesz a szüreti felvonuláson és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokban.(betlehemezés, regölés)

 

 


- Gencsapáti értéktára

- Gencsapáti digitális archívum - cikkek és fotók Gencsapáti életéből

- Bemutatók Gencsről: magyar - német