Pályázati felhívás – Gencsapáti Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár intézményvezető

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján Gencsapáti Község Önkormányzata pályázatot hirdet a fenntartásában álló Gencsapáti Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár intézményvezető (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.palyazati_felhivas